Obrázky z Central Michigan University - promócie, okolie kde pracuje Tibor, pár obrázkov z triedy.

Komentár k fotke sa objaví pri nájdení myškou na obrážťok vedľa. Klikom sa fotka otvorí, dá sa premiestniť na iné miesto a druhý klik na otvorenú fotku ju zavrie.

Galéria na stiahnutie (ZIP)

Blog o Talári
Blog o Univerzite
www.Marcinek.sk |